Wstęp
Q-Management
@-Handel
Q-Analiza
Q-Budżet
Q-Resource

Q-Budżet

System planowania budżetu Q-Budżet przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej: Urzędów Miasta, Urzędów Gminy, Starostw i jednostek organizacyjnych. Wspiera układ zadaniowy oraz tradycyjny! Obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące budżetowania, zaczynając od konstrukcji projektu budżetu przez zarządzanie jego zmianami po kompleksowe analizy wykonania.

Najważniejszą cechą systemu Q-Budżet jest elastyczność w zakresie dostosowania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika.

System firmy Q-Horse Software posiada rozbudowany i konfigurowalny system słowników, możliwość dowolnego grupowania zadań i paragrafów oraz definiowanie wyglądu wydruków. Pozwala na samodzielne określenie zawartości załączników do uchwał i zarządzeń.

Kluczowe zalety systemu:
System dostępny jest jako serwis www. Daje to możliwość pracy na wielu stanowiskach przy zakupie jednej licencji oraz pozwala na pracę zdalną z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu.
Dostępna jest także wersja stacjonarna systemu. Mechanizm autoryzacji użytkowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Projekt budżetu. System pozwala na projektowanie budżetu dla wielu jednostek. Układ budżetu rozbity jest na wydziały, rozdziały, paragrafy oraz zadania i podzadania (w zależności od ustawień).

Zmiany. System pozwala na tworzenie nowych wersji projektu (zmian budżetu). Wszelkie zmiany dostępne są do wglądu na dowolnym poziomie projektu budżetowego. W oparciu o nie, można również tworzyć załączniki do uchwał oraz analizę.

System zabezpieczeń. Rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień, pozwala dowolnie ustalać dostęp do danych i wykonywanych operacji.

Uchwała budżetowa. System pozwala na wydruk wszelkich załączników do uchwały budżetowej.

Historia zmian. Aplikacja udostępnia ewidencjonowanie wszystkich dokonanych zmian. Każda naniesiona poprawka jest zapisywana z uwzględnieniem osoby odpowiedzialnej i dokładnego czasu. Możliwe jest swobodne przeglądanie historii zmian.

Eksport wszelkich danych i wydruków do formatów xls, pdf, rft, doc.

Elastyczny mechanizm słowników. System pozwala na swobodne ustawienie wszelkich parametrów (np. typów zadań, paragrafów). Dodatkowo wszelkie słowniki można łatwo zaimportować z formularza xls.

Prosty w obsłudze.

Integracja.
Pełna integracja z systemami finansowo księgowymi (przykładowo CDN-Opt!ma). Eksport planu kont oraz pobieranie informacji dotyczących realizacji, które można następnie oglądać w systemie. Na ich podstawie można także budować graficzne analizy.


Q-Budżet - system planowania i realizacji budżetu. Wersja PDF