Wstęp
Q-Management
@-Handel
Q-Analiza
Q-Budżet
Q-Resource

Q-Resource


Q-Resource, czyli Zarządca Zasobów, jest programem planistycznym, pozwalającym na zarządzanie projektami oraz planowanie przydziału zasobów.

Zadania, które należy wykonać, czy też projekty, które wymagają realizacji, posiadają listę wymagań – tak zwane zapotrzebowania. Planowanie polega na takim przydziale danych zasobów, aby były spełnione wszystkie wymagania.

Program pozwala na jednoczesną pracę na wielu stanowiskach, zatem może być jednocześnie wykorzystywany przez kilku pracowników.

Q-Resource - Inteligentny Zarządca Zasobów. Wersja PDF

Zobacz prezentację aplikacji.